Een goede web-présence vraagt om een systematische en grondige aanpak. Dit start met professionele websites in responsive design. Maar er is meer nodig en mogelijk. Denk maar aan SSL, Minisites, SEO… Onze consultants zorgen voor opvolging en ondersteuning van jouw web présence.

Mogelijkheden

  • Ontwikkeling van jouw persoonlijke website
  • Aandacht voor SEO en gebruik van SSL
  • Minisites voor speciale objecten
  • Projecten websites voor nieuwbouw 
  • Monitor en gebruik de social media 

Of jij met jouw bedrijf aanwezig moet zijn op diverse social media-kanalen is al lang geen vraag meer. Hoe jij je aanwezigheid en activiteit invult is juist des te meer van belang!

Wil je gewoon “plat” je berichten posten of zorg je ook hier voor een goed verzorgd bericht, met directe link naar je object en krijg je controle of je activiteit? Het monitoren van de social media-kanalen waarop jij actief bent en het juist inzetten op deze platformen is daarom juist van groot belang. 

Met behulp van de Skarabee Web Présence verzorgen wij alle mogelijkheden en geven je volledige controle.